603 526 915
600 077 368

Kurs pilarza-drwala

  CZAS TRWANIA KURSU NA PILARZA
56 godzin zegarowych 6 dni
   
CENA KURSU PILARZA-DRWALA
bez usług dodatkowych 1300 zł
z noclegami* 1600 zł
z noclegami* i wyżywieniem (śniadanie, obiad, kolacja) 1990 zł
* Zakwaterowanie w pokojach 2-3 osobowych. Możliwość dopłaty do pokoju 1 osobowego (40 zł za 1 noc).

INFORMACJA: Terminy, w których organizowane są kursy pilarza-drwala zamieszczane są w kalendarzu na STRONIE GŁÓWNEJ.

REZERWACJA MIEJSCA NA SZKOLENIU PILARZY - DRWALI

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o wcześniejszą rezerwację oraz wpłacenie 300 zł zaliczki jako gwarancji uczestnictwa (w razie rezygnacji nie podlega zwrotowi).

NIEOPŁACONE REZERWACJE NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ

Instytucje oraz firmy prywatne mogą dokonać rezerwacji bez wpłaty zaliczki, przesyłając zlecenie przeszkolenia pracownika.

WPŁATY PROSIMY DOKONYWAĆ NA RACHUNEK
PKO BP 31 1020 4708 0000 7702 0032 9466
w tytule wpisując:
nazwę kursu/datę rozpoczęcia/imię i nazwisko/telefon/adres

Opis szkolenia pilarzy
ZGŁOŚ SIĘ

kurs pilarzaKurs pilarza-drwala jest przeznaczony dla osób, które chcą się nauczyć jak w wydajny i bezpieczny sposób pozyskiwać drewno pilarką. Program kursu został opracowany i wdrożony przez Stowarzyszenie Instruktorów Obsługi Maszyn Ogrodniczych i Leśnych. Podstawą programową kursu na drwali są wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej oraz Krajowych Standardach Kwalifikacji Zawodowych.

W zakres szkolenia wchodzą między innymi zagadnienia:

Tematyka kursu dla pilarzy realizowana jest w ciągu 56 godzin zegarowych, z czego 14 godziny to część teoretyczna i 42 godziny to część praktyczna.

Każdy uczKurs pilarza - Pozyskiwanie drewna pilarkąestnik szkolenia otrzymuje na własność podręcznik "Pozyskiwanie drewna pilarką", którego głównymi autorami są Arkadiusz Tomczak oraz Tomasz Jelonek, właściciele firmy oraz wykładowcy i instruktorzy na kursach dla drwali-pilarzy.

Podręcznik stanowi jedyne na rynku kompedium, które w wyczerpujący sposób omawia techniczne, ergonomiczne i organizacyjne aspekty pracy drwala.

 

Praktyczną część szkolenia na pilarza-drwala realizujemy zawsze na powierzchniach zrębowych, udostępnianych przez administrację Lasów Państwowych, w grupach do 5 osób. Każdorazowo posiadamy więc zgodę Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz Nadleśnictwa, na terenie którego szkolenie będzie realizowane.

Gwarancją legalności naszych zaświadczeń są Akredytacja Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP oraz wpis do rejestru Niepublicznych Placówek Kształcenia Ustawicznego. Zgodnie z prawem podlegamy nadzorowi pedagogicznemu co dla naszych Klientów oznacza, że dysponujemy wyspecjalizowaną kadrą oraz zapleczem dydaktycznym, które spełnia wszelkie standardy bezpieczeństwa i jakości kształcenia.

 jEŚLI STAWIASZ NA SOLIDNE WYKSZTAŁCENIE NASZA OFERTA JEST DLA CIEBIE!

Naszą dewizą jest mobilność, więc kursy pilarzy - drwali organizujemy w całym kraju, we wskazanym przez Zamawiającego miejscu. Dla przedsiębiorcy oznaczo to oszczędność czasu oraz znacząco obniża koszt szkolenia. Jeżeli chcesz wyszkolić swoich pracowników zadzwoń i zapytaj się o szczegóły.

ZAMÓW SZKOLENIE, KTÓRE ZREALIZOWANE BĘDZIE W TWOJEJ OKOLICY!

Kurs pilarza-drwala
ZGŁOŚ SIĘ

Przypominamy o zbliżających się szkoleniach

Facebook