home mapa
baner


Demontaż sprzęgła pilarki spalinowej - Husqvarna 357XPG

PDF

Zestaw narzędzi niezbędnych do demontażu i wymiany sprzęgła odśrodkowego w pilarce spalinowej: klucz uniwersalny, blokada wału korbowego, klucz do odkręcania sprzęgła.

W celu demontażu sprzęgła należy zdjąć osłonę filtra następnie odkręcić świecę zapłonową, a w jej miejsce wkręcić blokadę wału korbowego (ryc. 1). Blokada wału zapobiega obracaniu się korbowodu i umożliwia odkręcenie sprzęgła. Sprzęgło odkręcamy specjalnym do tej czynności kluczem. Odkręcamy zgodnie z ruchem wskazówek zegara (ryc. 2).

zdjęcie zdjęcie
Rycina 1 Rycina 2

Demontaż sprzęgła jest czynnością wymaganą nie tylko podczas wymiany samego sprzęgła ale również podczas gdy potrzebny jest dostęp (w niektórych pilarkach) do kółka napędzającego, łożyska sprzęgła oraz układu smarującego i napinającego piłę łańcuchową. Na rycinie 3 i 4 przedstawiono zdemontowany układ przeniesienia napędu.

zdjęcie zdjęcie
Rycina 3 Rycina 4

Jedną z czynności eksploatacyjnych jest również konserwacja sprzęgła. Jest to nie tylko regularne smarowanie łożyska sprzęgła, ale również oczyszczenie szczęk sprzęgła oraz bębna sprzęgła. Czynności tej należy dokonać poprzez usunięcie osadów z powierzchni bębna i szczęk stosując do tego rozpuszczalnik bądź w wyjątkowych sytuacjach bardzo drobny papier ścierny. W przypadku wystąpienia awarii układu przeniesienia napędu i konieczności jego demontażu warto jest sprawdzić drożność kanałów służących do smarowania łożyska bębna sprzęgła (ryc. 5, ryc. 6). Smar do smarowania łożyska wtłaczany jest przez otwór nr 2 znajdujący się na czole wały korbowego, a wydostaje się otworem nr 1 smarując łożysko bębna sprzęgła. Ważnym jest stosowanie odpowiednich, zaleconych przez producenta środków smarnych oraz zapewnienie drożności kanałów służących do przemieszczania się smarów i olei. Do smarowania łożyska bębna sprzęgła powinno stosować się środki do smarowania powierzchni trących o dużej lepkości odpornych na wysoką temperaturę.

zdjęcie zdjęcie
Rycina 5 Rycina 6

Po zakończeniu czynności konserwacyjny bądź naprawczych montaż układu przeniesienia napędu należy przeprowadzić analogicznie jak demontaż tylko w kolejności odwrotnej pamiętając o "lewym" gwincie na wale korbowym.


dodano: 09.06.2008

POWRÓT