603 526 915
600 077 368

Szkolenie: Drwal-Pilarz

Miejsce szkolenia: OSW w Porażynie; Nadleśnictwo Grodzisk Wielkopolski
Termin: 17-26 lutego 2020 r. (120 godzin - 10 dni)
Cena kursu pilarza:
bez usług dodatkowych: 1600 zł
z noclegami: 1950 zł
z noclegami + obiady: 2250 zł
z noclegami + śniadania, obiady, kolacje: 2650 zł

Organizator szkolenia zapewnia uczestnikom materiały szkoleniowe (podręcznik), sprzęt do pozyskania drewna oraz kaski ochronne, nogawice przeciwprzecięciowe, rękawice, kamizelki ostrzegawcze (pozostałe elementy ubrania roboczego we własnym zakresie uczestnika).

Kurs kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym.

Wymagania dla uczestników: ukończone 18 lat, aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy pilarką spalinową.


REZERWACJA MIEJSCA NA SZKOLENIU PILARZY - DRWALI

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o wcześniejszą rezerwację oraz wpłacenie 300 zł zaliczki jako gwarancji uczestnictwa (w razie rezygnacji nie podlega zwrotowi).

NIEOPŁACONE REZERWACJE NIE BĘDĄ BRANE POD UWAGĘ

Instytucje oraz firmy prywatne mogą dokonać rezerwacji bez wpłaty zaliczki, przesyłając zlecenie przeszkolenia pracownika.

WPŁATY PROSIMY DOKONYWAĆ NA RACHUNEK
PKO BP 31 1020 4708 0000 7702 0032 9466
w tytule wpisując:
nazwę kursu/datę rozpoczęcia/imię i nazwisko/telefon/adres

Facebook