603 526 915
600 077 368

Szkolenie: Drwal-pilarz

Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Porażynie; Nadleśnictwo Grodzisk
Termin: 4-9 grudnia 2021 r.
Cena kursu pilarza:
bez usług dodatkowych: 1300 zł
z noclegami: 1600 zł
z noclegami + wyżywienie: 1990 zł

Zakwaterowanie w pokojach 2-3 osobowych. Możliwość dopłaty do pokoju 1 osobowego (40 zł za 1 noc).

Organizator szkolenia zapewnia uczestnikom materiały szkoleniowe (podręcznik), sprzęt do pozyskania drewna oraz kaski ochronne, nogawice przeciwprzecięciowe, rękawice, kamizelki ostrzegawcze (pozostałe elementy ubrania roboczego we własnym zakresie uczestnika).

Kurs kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym.

Program kursu został opracowany i wdrożony przez Stowarzyszenie Instruktorów Obsługi Maszyn Ogrodniczych i Leśnych. Podstawą programową kursu na drwali są wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej oraz Krajowych Standardach Kwalifikacji Zawodowych.

Facebook