603 526 915
600 077 368

Szkolenie: Drwal-pilarz

Miejsce szkolenia: NADLEŚNICTWO WYMIARKI
Termin: 20-25 czerwca 2022 r.

Cena kursu pilarza: 1700 zł (BEZ ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA)

Kontakt do organizatora: BARTŁOMIEJ NASKRENT, TEL. 698 296 684

Organizator szkolenia zapewnia uczestnikom materiały szkoleniowe (podręcznik), sprzęt do pozyskania drewna oraz kaski ochronne, nogawice przeciwprzecięciowe, rękawice, kamizelki ostrzegawcze (pozostałe elementy ubrania roboczego we własnym zakresie uczestnika).

Kurs kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym.

Program kursu został opracowany i wdrożony przez Stowarzyszenie Instruktorów Obsługi Maszyn Ogrodniczych i Leśnych. Podstawą programową kursu na drwali są wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej oraz Krajowych Standardach Kwalifikacji Zawodowych.

Facebook