603 526 915
600 077 368

Szkolenie: Obsługa kosy spalinowej

Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy w Porażynie
Termin: 27 listopada 2023 r.
Cena kursu: 200 zł

Kontakt do organizatora: BARTŁOMIEJ NASKRENT, TEL. 698 296 684

UWAGA! Na życzenie możemy zorganizować szkolenie w innym terminie oraz w miejscu zaproponowanym przez Klienta.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje zaświadczenie, którego wzór określony jest w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Facebook