603 526 915
600 077 368

Kurs pracy na drzewach - Poziom B

aktualnie brak szkoleń

Kurs pracy na drzewach - Poziom A

aktualnie brak szkoleń

Kurs pilarza-drwala

Nazwa szkolenia
Termin rozpoczęcia
Czas trwania
Koszt szkolenia
Drwal-pilarz
2021-06-21
48 godz.
1300

Kurs obsługa pilarki spalinowej

Nazwa szkolenia
Termin rozpoczęcia
Czas trwania
Koszt szkolenia
Obsługa pilarki spalinowej
2021-06-25
10 godz.
350

Kurs obsługa kosy spalinowej

Nazwa szkolenia
Termin rozpoczęcia
Czas trwania
Koszt szkolenia
Obsługa kosy spalinowej
2021-06-25
4 godz.
150

Kurs brakarski

Nazwa szkolenia
Termin rozpoczęcia
Czas trwania
Koszt szkolenia
Brakarz - wycena, sortymentacja i manipulacja surowca drzewnego
2021-06-21
60 godz.
1800

Instruktor pozyskania drewna pilarką

Nazwa szkolenia
Termin rozpoczęcia
Czas trwania
Koszt szkolenia
Instruktor pozyskiwania drewna pilarką
trwa rekrutacja
Instruktor pozyskiwania drewna pilarką
2021-06-21
72 godz.
3500

Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje zaświadczenie, którego wzór określony jest w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Facebook