603 526 915
600 077 368

Obsługa pilarki spalinowej

Nazwa szkolenia
Termin rozpoczęcia
Czas trwania
Koszt szkolenia
Obsługa pilarki spalinowej
2022-09-23
10 godz.
400

Obsługa kosy spalinowej

Nazwa szkolenia
Termin rozpoczęcia
Czas trwania
Koszt szkolenia
Obsługa kosy spalinowej
2022-09-23
4 godz.
200

Kurs pilarza-drwala

Nazwa szkolenia
Termin rozpoczęcia
Czas trwania
Koszt szkolenia
Drwal-pilarz
2022-09-19
60 godz.
1700

Kurs brakarski

Nazwa szkolenia
Termin rozpoczęcia
Czas trwania
Koszt szkolenia
Brakarz - wycena, sortymentacja i manipulacja surowca drzewnego
2022-09-19
72 godz.
2500

Instruktor pozyskiwania drewna pilarką

Nazwa szkolenia
Termin rozpoczęcia
Czas trwania
Koszt szkolenia
Instruktor pozyskiwania drewna pilarką
2022-09-19
60 godz.
3100

Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje zaświadczenie, którego wzór określony jest w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Facebook