603 526 915
600 077 368

Pielęgnacja i usuwanie drzew z podnośnika koszowego

Nazwa szkolenia
Termin rozpoczęcia
Czas trwania
Koszt szkolenia
Pielęgnacja i usuwanie drzew z podnośnika koszowego
trwa rekrutacja
20 godz.
1400

Obsługa pilarki spalinowej

Nazwa szkolenia
Termin rozpoczęcia
Czas trwania
Koszt szkolenia
Obsługa pilarki spalinowej
2023-06-26
10 godz.
400

Obsługa kosy spalinowej

Nazwa szkolenia
Termin rozpoczęcia
Czas trwania
Koszt szkolenia
Obsługa kosy spalinowej
2023-06-26
4 godz.
200

Instruktor pozyskiwania drewna pilarką

Nazwa szkolenia
Termin rozpoczęcia
Czas trwania
Koszt szkolenia
Instruktor pozyskiwania drewna pilarką
2023-06-25
72 godz.
3200
Instruktor pozyskiwania drewna pilarką
2023-09-24
72 godz.
3200

Drwal-pilarz

Nazwa szkolenia
Termin rozpoczęcia
Czas trwania
Koszt szkolenia
Drwal-pilarz
2023-06-25
60 godz.
1800
Drwal-pilarz
2023-07-09
60 godz.
1800
Drwal-pilarz
2023-09-24
60 godz.
1800

Brakarz - wycena, sortymentacja i manipulacja surowca drzewnego

Nazwa szkolenia
Termin rozpoczęcia
Czas trwania
Koszt szkolenia
Brakarz - wycena, sortymentacja i manipulacja surowca drzewnego
2023-07-02
72 godz.
2600
Brakarz - wycena, sortymentacja i manipulacja surowca drzewnego
2023-07-16
72 godz.
2600

Arborysta - pielęgnacja i usuwanie drzew przy użyciu technik dostępu linowego

Nazwa szkolenia
Termin rozpoczęcia
Czas trwania
Koszt szkolenia
Arborysta - pielęgnacja i usuwanie drzew przy użyciu technik dostępu linowego
trwa rekrutacja
60 godz.
2800

Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje zaświadczenie, którego wzór określony jest w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Facebook