603 526 915
600 077 368

Diagnostyka drzew

Diagnostyka drzewa to ocena stanu zdrowia i kondycji w celu identyfikacji potencjalnych problemów, takich jak choroby, uszkodzenia mechaniczne czy szkodniki. Na podstawie diagnostyki podejmuje się decyzje w zakresie pielęgnacji i minimalizowaniu ryzyka związanego z upadkiem, części lub całego drzewa.

W praktyce wyróżnia się dwa etapy diagnostyki drzew:

1. Ocena wizualna polega na ocenie stanu zdrowotnego i statyki na podstawie cech (wad) zaobserwowanych i zidentyfikowanych na poszczególnych częściach drzewa: systemie korzeniowym (jego widoczna część), u podstawy pnia, pniu i koronie (gęstość, konary, gałęzie). W stanie ulistnionym ocenie podlega również aparat asymilacyjny. W odniesieniu do całego drzewa ocenia się otoczenie, pochylenie czy też kształt i budowę korony. Pod uwagę bierze się również możliwość występowania chronionych gatunków roślin i zwierząt.

2. Diagnostyka instrumentalna to badanie drzew za pomocą specjalistycznej aparatury (tomograf akustyczny lub elektrooporowy, rezystograf), które pozwalają wykryć niewidoczne wady wewnątrz pnia takie jak ubytki, zgnilizny czy też pęknięcia, a także ocenić ich wielkość. Są to wyniki pomagające podjąć decyzję o kolejnych działaniach i ich pilności.

Zapraszamy do współpracy. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt:
Tomasz Jelonek, tel.: 600 077 368
Arkadiusz Tomczak, tel.: 603 526 915
e-mail: biuro@atj-sc.pl 

 
Diagnostyka instrumentalna drzew Skala Roloffa
Ocena wizualna drzewa VTA Ubytki tomograf akustyczny
Ubytki w pniu drzewa Tomograf elektrooporowy do drzew

Przypominamy o zbliżających się szkoleniach

Facebook