603 526 915
600 077 368

Szacunek brakarski

Wykonałeś lub planujesz wycięcie drzew. Dysponujesz drewnem na sprzedaż i nie wiesz, jak wycenić jego wartość. Wykonamy szacunek i sporządzimy operat brakarski. Jest to sposób oceny wartości surowca drzewnego na podstawie jego wymiarów oraz występujących wad drewna. Dokument zawierający raport brakarski niezbędny jest w obrocie biomasą.

Szacowanie jakości drewna na pniu, przed ścinką drzew

Szacunek brakarski wykonujemy na pniu, przed ścinką i obaleniem drzew, w celu ustalenia miąższości i jakości drewna. Przygotowany przez nas operat brakarski jest dokumentem, na podstawie którego określić można wartość drewna, jeżeli Zamawiający planuje całkowite lub częściowe rozliczenie wykonanych prac pozyskanym drewnem.

Wycena wartości drewna - klasyfikacja drewna okrągłego na podstawie cech jakościowych i wymiarowych

Wartość drewna okrągłego ustalamy na podstawie rodzaju drewna, pomiaru surowca drzewnego oraz oceny jego jakości na podstawie widocznych wad drewna okrągłego. Gatunek drewna ustalany jest na podstawie makroskopowych cech drewna oraz kory. Pomiar i ocena jakości wykonywane są zgodnie z przedmiotowymi normami lub według wymagań zamawiającego. Właściwa wycena drewna następuje po ustaleniu miąższości surowca w klasach jakości oraz jego aktualnej ceny rynkowej.

Zapraszamy do współpracy. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt:
Tomasz Jelonek, tel.: 600 077 368
Arkadiusz Tomczak, tel.: 603 526 915
e-mail: biuro@atj-sc.pl  

Szacunki brakarskie Operaty brakarskie
Wycena drewna Wycena drewna na pniu
Wycena drewna po ścince Surowiec drzewny

Przypominamy o zbliżających się szkoleniach

Facebook