603 526 915
600 077 368

Szkolenia

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z listą oferowanych kursów.

Po wybraniu interesującego Państwa tematu szkolenia, wyświetlą się wszystkie informacje na jego temat.

SZKOLENIA W STAŁEJ OFERCIE

pilarz - drwal

instruktor pozyskania drewna pilarką

Kurs brakarskibrakarz

obsługA pilarki spalinowej

obsługA kosy spalinowej

kurs pracy na drzewach


SZKOLENIA REALIZOWANE NA ZAMÓWIENIE

bhp PRZY POZYSKIWANIU DREWNA

BUDOWA I ROZPOZNAWANIE DREWNA KRAJOWYCH GATUNKÓW DRZEW

czyszczenia wczesne i pozneZasady i technik prowadzenia czyszczeń wczesnych i późnych

wycinka drzew i gospodarowanie drewnemWycinka drzew i gospodarowAnie drewnem

INFORMACJE:
Wszystkie wymienione wyżej szkolenia oferujemy w formie otwartej oraz zamkniętej. Szkolenia zamknięte realizowane są w siedzibie Klienta lub w innym, wybranym przez niego miejscu. Wówczas cena, termin realizacji oraz zakres tematyczny jest ustalany indywidualnie z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej przez Klienta działalności oraz jego dodatkowych wymagań i sugestii.

Po ukończeniu szkolenia wydajemy zaświadczenie, według wzoru określonego przez rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z naszym biurem:
tel. 603 526 915 / 600 077 368
e-mail: biuro@atj-sc.pl

 

Przypominamy o zbliżających się szkoleniach

Facebook