603 526 915
600 077 368

Arborysta - pielęgnacja i usuwanie drzew przy użyciu technik dostępu linowego

CZAS TRWANIA KURSU - 60 godzin (6 dni)
   
CENA KURSU: 2900 zł
Miejsce szkolenia: Poznań  
Oferta nie zawiera kosztów zakwaterowania i wyżywienia!  
 Szkoleń nie organizujemy zimą.  

INFORMACJA: Terminy, w których organizowane są pielęgnacji i usuwania drzew zamieszczane są w kalendarzu na STRONIE GŁÓWNEJ.

kurs pilarzaCel szkolenia: nabycie i opanowanie przez kandydatów podstawowych umiejętności z zakresu technik pracy przy usuwaniu drzew z zastosowaniem technik alpinistycznych w warunkach zabudowy miejskiej i infrastruktury technicznej.

Zakres tematyczny szkolenia:
Zasady bezpieczeństw i higieny pracy podczas pielęgnacji i usuwania drzew z zastosowaniem technik alpinistycznych.
Prawne i administracyjne aspekty wycinki i pielęgnacji drzew.
Typy, przechowywanie i konserwacja sprzętu wykorzystywanego do prac w koronach drzew.
Techniki wspinaczki oraz techniki zjazdów z drzewa.
Techniki pracy w koronie drzewa.
Pielęgnacja wnętrza korony z wykorzystaniem sprzętu ręcznego (sekator, piłka oraz piłka na wysięgniku).
Pielęgnacja koron drzew z wykorzystaniem pilarki spalinowej.
Usuwanie poszczególnych partii korony drzewa z zastosowaniem pilarki i sprzętu linowego.
Sekcyjna ścinka pnia drzewa pozbawionego korony.
Wycinka pni drzew pozbawionych korony z wykorzystaniem liny przeciągającej.

Tematyka kursu pielęgnacji i usuwania drzew z zastosowaniem technik alpinistycznych realizowana jest w ciągu 60 godzin szkoleniowych. Kurs trwa 6 dni.

W szkoleniu uczestniczyć mogą osoby posiadające:
co najmniej wykształcenie zawodowe;
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia drwal-pilarz lub obsługa pilarek spalinowych;
zaświadczenie o ukończeniu szkolenia do pracy na wysokościach;

Gwarancją legalności naszych zaświadczeń są Akredytacja Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych WUP oraz wpis do rejestru Niepublicznych Placówek Kształcenia Ustawicznego. Zgodnie z prawem podlegamy nadzorowi pedagogicznemu co dla naszych Klientów oznacza, że dysponujemy wyspecjalizowaną kadrą oraz zapleczem dydaktycznym, które spełnia wszelkie standardy bezpieczeństwa i jakości kształcenia.

jEŚLI STAWIASZ NA SOLIDNE WYKSZTAŁCENIE NASZA OFERTA JEST DLA CIEBIE

 

Arborysta - pielęgnacja i usuwanie drzew
ZGŁOŚ SIĘ

Przypominamy o zbliżających się szkoleniach

Facebook